Opened 15 years ago

Last modified 11 years ago

#9 new enhancement

Ciekawostki i zwierzęta

Reported by: Sam Hocevar Owned by: Sam Hocevar
Priority: trivial Milestone: Final
Component: core Version: SVN
Keywords: Cc:
Product: libcaca

Description

We should be able to have different sizes for the frames in a canvas.

Change History (5)

comment:1 Changed 14 years ago by Sam Hocevar

Summary: allow to resize canvas frameslibcucul: allow to resize canvas frames

comment:2 Changed 14 years ago by Sam Hocevar

Component: libcucullibcaca
Summary: libcucul: allow to resize canvas frameslibcaca: allow to resize canvas frames

comment:3 Changed 13 years ago by Sam Hocevar

Component: libcacacore
Product: libcaca

comment:4 Changed 13 years ago by Sam Hocevar

Summary: libcaca: allow to resize canvas framesallow to resize canvas frames

comment:5 Changed 11 years ago by fiona29

Priority: majortrivial
Summary: allow to resize canvas framesCiekawostki i zwierzęta

Zastanawiasz się jakie są granice ludzkich możliwości? Pewnie interesują Cię zwierzęta. Słyszałeś o popularnej na całym świecie księdze rekordów i chciałbyś zobaczyć przykładowe ciekawostki. Pragniemy serdecznie zaprosić Cię na naszą stronę WWW na której znajdziesz informacje związane z księgi, a więc biciem rekordów Guinnessa! Sprawdź nasze rekordy Guinnessa.

Note: See TracTickets for help on using tickets.