Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

#9 new enhancement

Ciekawostki i zwierzęta

Reported by: sam Owned by: sam
Priority: trivial Milestone: Final
Component: core Version: SVN
Keywords: Cc:
Product: libcaca

Description

We should be able to have different sizes for the frames in a canvas.

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by sam

  • Summary changed from allow to resize canvas frames to libcucul: allow to resize canvas frames

comment:2 Changed 9 years ago by sam

  • Component changed from libcucul to libcaca
  • Summary changed from libcucul: allow to resize canvas frames to libcaca: allow to resize canvas frames

comment:3 Changed 8 years ago by sam

  • Component changed from libcaca to core
  • Product set to libcaca

comment:4 Changed 8 years ago by sam

  • Summary changed from libcaca: allow to resize canvas frames to allow to resize canvas frames

comment:5 Changed 5 years ago by fiona29

  • Priority changed from major to trivial
  • Summary changed from allow to resize canvas frames to Ciekawostki i zwierzęta

Zastanawiasz się jakie są granice ludzkich możliwości? Pewnie interesują Cię zwierzęta. Słyszałeś o popularnej na całym świecie księdze rekordów i chciałbyś zobaczyć przykładowe ciekawostki. Pragniemy serdecznie zaprosić Cię na naszą stronę WWW na której znajdziesz informacje związane z księgi, a więc biciem rekordów Guinnessa! Sprawdź nasze rekordy Guinnessa.

Note: See TracTickets for help on using tickets.