Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2003, 12:46:58 AM (20 years ago)
Author:
Sam Hocevar
Message:
 • test/demo.c: + Removed a spurious '\n' from an ee_putstr().
 • src/starfield.c: + Fixed starfield color.
 • data/: + Fixed every sprite's colors.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • libcaca/trunk/data/bar_boss

  r117 r161  
  1313   \o`---'  ,'        `.  `---'o/
  1414    `.____,'            `.____,'
  15                kkkkkk
  16              kkkkkkkkkk
  17      kk     kkhhhkkhhhkk     kk
  18      khkkk kkhhehhhhehhkk kkkhk
  19     khkkk kkkkhhhkkhhhkkkk kkkhk
  20    kkk kk kkkkkhkkkkhkkkkk kk kkk
  21    kkk khkkkkkkkhhhhkkkkkkkhk kkk
  22    kkk  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  kkk
  23 kk  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  kkkkk  kk
  24  kkk kkkkkk kkkkk  kkkkk kkkkkk kkk
  25   khk     kkkkkk    kkkkkk     khk
  26    khkkkkkkkkk        kkkkkkkkkhk
  27     kkkkkkkk            kkkkkkkk
   15               ffffff
   16             ffffffffff
   17     ff     ffhhhffhhhff     ff
   18     fhfff ffhhphhhhphhff fffhf
   19    fhfff ffffhhhffhhhffff fffhf
   20   fff ff fffffhffffhfffff ff fff
   21   fff fhfffffffhhhhfffffffhf fff
   22   fff  ffffffffffffffffffff  fff
   23ff  fffffffffffffffffffff  fffff  ff
   24 fff ffffff fffff  fffff ffffff fff
   25  fhf     ffffff    ffffff     fhf
   26   fhfffffffff        fffffffffhf
   27    ffffffff            ffffffff
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.